Accreditatie

Nascholing is toegekend door:

 • KNMG, V&VN & KNOV (voor alle drie de beroepsgroepen 4 punten)
 • KNMP met 3 punten voor Ziekenhuisapothekers en 3,5 punt voor Openbaar Apothekers

Vereisten om de punten bijgeschreven te krijgen:

 1. Online aanwezig van 13-17 u
  Je bent gedurende het hele congres, dus van 13-17 uur online en daarbinnen volg je het hele programma. Dat zijn meerdere plenaire onderdelen en twee deelsessies naar keuze.
 2. Stel jezelf voor via de chat

Op het congresplatform is een chatfunctie. Als je ingelogd bent, stel je jezelf via de chat even kort voor. Dat kan al vanaf 12:30 uur.

 1. Doe actief mee

Doe mee met de poll-vragen die af en toe in beeld zullen verschijnen. Vanwege de grote hoeveelheid deelnemers aan dit congres is de chat het belangrijkste middel om actief mee te doen. Maak hier wel gebruik van: wissel informatie of ervaringen met andere deelnemers, geef je mening, stel een vraag aan de sprekers!

 1. Evaluatieformulier
  Enkele dagen na het congres ontvang je een evaluatieformulier die we binnen een week graag ingevuld retour krijgen.
 2. 10 tussentijdse vragen + eindtoets (alleen voor artsen en verloskundigen)

Voor artsen en verloskundigen stellen de KNMG en de KNOV gerichte aanvullende eisen aan online nascholing. Deze gerichte eisen aan artsen en verloskundigen is naar deze deelnemers gemaild en staat voor de volledigheid ook hieronder.

Zorg ervoor dat je ingelogd bent via de persoonlijke inlogbutton die je ontvangt. Log donderdag tussen 12:30 en 13:00 in met het mailadres waarmee je je bij ons hebt aangemeld. In ons systeem is een koppeling tussen de persoonlijke inlogbutton, het door jou opgegeven mailadres en je BIGnummer. Als je vanuit een ander mailadres actief mee doet, dan zien wij niet dat dit bij jouw BIGnummer hoort, en kunnen wij na het congres de punten niet uploaden in PE-online.

5     Aanvullende eisen aan artsen (KNMG) en verloskundigen (KNOV):

 • Korte inhoudelijke eindtoets:

Aan het einde van het congres (rond 17 u) ontvang je via de mail een korte inhoudelijke toets van circa 10 meerkeuzevragen. Deze kan je ter plekke invullen.

Je dient 70% van de vragen correct te hebben ingevuld. Mocht achteraf blijken dat je de toets niet gehaald hebt, dan ontvang je de week na het congres een herkansing via de mail.

 • 10 chatvragen beantwoorden:

Jullie krijgen gedurende het congres via de chat 10 vragen. Het is de bedoeling dat je deze 10 vragen beantwoordt in de chat. Omdat de kans aanwezig is dat de vraag snel uit beeld raakt door alle antwoorden, tref je hieronder het overzicht van deze vragen en de (geplande) tijdstippen dat ze in beeld komen. Mocht je de indruk krijgen dat je de vraag in de chat gemist hebt, houd dan onderstaande tijden aan en zet je antwoord rond dat tijdstip in de chat.

Tijd*

Vraag

1

13.05

Stel jezelf voor. Wat is je functie en in welke zorgsector of afdeling werk je?

2

13:30

Stelling: “De zorg vervult van nature al een grote maatschappelijke rol en moet zich niet laten afleiden door andere maatschappelijke issues, waaronder het klimaatprobleem” eens of oneens?

Geef een korte onderbouwing in de chat waarom je hiermee (on)eens bent. Uit je onderbouwing blijkt dat je de presentatie van Dorota Jarosinska volgt/hebt gevolgd.

3

13:40

Stelling: “ Artsen en andere zorgverleners hebben een rol in het klimaatdebat ” eens of oneens?

Geef een korte onderbouwing in de chat waarom je hiermee (on)eens bent. Uit je onderbouwing blijkt dat je het gesprek met Darren Welch en de pitch van Evelyn Brakema volgt/hebt gevolgd.

4

14:00

Stelling: Is verduurzaming voor de zorgbestuurder een plicht of een keuze ?

Geef een korte onderbouwing waarom je hiermee (on)eens bent in de chat. Uit je onderbouwing blijkt dat je het gesprek aan de bestuurstafel volgt/hebt gevolgd.

5

14.10

Stelling: “ Zonder extra geld geen verduurzaming ” eens of oneens?

Geef een korte onderbouwing en laat in je onderbouwing zien dat je het gesprek aan de bestuurstafel volgt/hebt gevolgd.

NB: let erop dat je dit antwoord in dezelfde chat plaatst als de eerdere vragen (de ‘hoofd-chat’). Dus vóórdat je naar je deelsessie gaat.

6

15.00

Welke deelsessie ben je zojuist geweest en wat neem je hieruit mee?

Uit het antwoord blijkt dat je de deelsessie gevolgd hebt.

NB: dit antwoord in de ‘hoofd-chat’ plaatsen, en dus als je weer uit de deelsessie bent in het plenaire omgeving.

7

15.10

Welke deelsessie kies je voor de 2e ronde en waarom?

8

15.55

Welke deelsessie ben je zojuist geweest en wat neem je hieruit mee

Uit het antwoord blijkt dat je de deelsessie gevolgd hebt.

9

16.15

Op welke manier zou je de ervaring van circulair werken uit de matrassensector kunnen toepassen in je eigen werk?

10

16.55

Van alles wat je vanmiddag gehoord hebt, wat verwacht je in ieder geval toe te gaan passen in je werk?

Voor vragen over accreditatie voor dit congres kan je contact opnemen met duurzamezorg@minvws.nl