Deelsessies

Deelsessies

Ronde 1- 14:15 – 15:00 uur

 • De Groene IC
  Dr. Nicole Hunfeld, voorzitter commissie Groene IC

  Om zorg te bieden worden veel materialen gebruikt. Dit levert helaas ook een grote berg afval op. De Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC) heeft daarom de Commissie Groene IC opgericht. Tijdens de sessie leer je meer over deze commissie, hoe zij een landelijk netwerk faciliteren en aan welke doelen wordt gewerkt. Een praktijkvoorbeeld laat de transitie van een medisch wegwerpmiddel naar een duurzamer hulpmiddel zien.
 • Het Groene Laboratorium
  Dr. Florijn Dekkers, een van de initiatiefnemers van Green Labs NL

  Florijn Dekkers (Postdoc; Prinses Máxima Centrum) en Marit de Kort (PhD student; Nederlands Kanker Instituut) begeleiden de workshop over Het Groene Lab, een beweging die getrokken wordt door groep enthousiaste wetenschappers die vastberaden zijn om laboratoria te verduurzamen. Ze behandelen de vragen: Tegen welke problemen lopen ze aan? Wat zijn hun oplossingen? En hoe kunnen andere disciplines in de zorg hiervan leren? Daarnaast vertelt Andy Sarlea (Postdoc) het verhaal over de successen die behaald zijn door het green team op het Radboudumc.
 • De Groene Gehandicaptenzorg

  Jos van Nieuwkoop (directeur Huisvesting & Facilitair Philadelphia) en Babette Alberda (manager Medewerkersbelang Philadelphia)

  Philadelphia vertelt haar verhaal hoe zij vergroening aanpakt en duurzame zorg realiseert. Philadelphia is een grote landelijk werkende zorgorganisatie voor mensen met een verstandelijke beperking. Bij de 550 locaties wordt gewerkt aan technische verduurzaming. Daarnaast is de organisatie gericht op gedragsverandering bij de 8.000 cliënten en 7.000 medewerkers. De organisatie wil reductie van CO2 op alle mogelijke manieren tot stand brengen. Daarvoor is het belangrijk dat het besef over wat duurzame zorg betekent in alle haarvaten van de organisatie komt. Ook is er aandacht voor het vergroten van de sociale duurzaamheid. Hierbij gaat het om kwaliteit van werk, werkplezier, vitaliteit en verzuim.

 • De Groene Werkomgeving in het ziekenhuis
  drs. Carlo Buise, Radboud UMC

  Jouw omgeving beïnvloedt je gedrag. De vraag is: hoe kunnen we deze kennis gebruiken om de gezondheid van onze ‘klanten’ en medewerkers te bevorderen? Rutger de Graaf (Pennemes) geeft ons inzicht in groen op de werkplek. Jordi Elings (Diakonessenhuis) bespreekt hoe met de inrichting van de afdeling Geriatrie de beweging van patiënten wordt gestimuleerd. Leonie Horne (Alliantie Voeding in de Zorg) legt het project “Goede Zorg Proef je” uit, waarbij men meer aandacht creëert voor gezonde voeding in ziekenhuizen en andere zorginstellingen. Wat is er nodig om deze voorbeelden te realiseren? Je wordt uitgenodigd om de sessie wandelend te beluisteren.

 • De Groene Zorgverzekeraar
  Hanneke Wittgen (VGZ) en Dr. Bert Geertsma (Menzis)

  Verduurzaming van de zorg is iets waar veel zorgaanbieders al mee aan de slag zijn. Dit is ook nodig gezien de grote opgave die er ligt. In deze sessie gaan we in op de rol die zorgverzekeraars kunnen hebben om bij te dragen aan het verwezenlijken van de grote opgave van verduurzaming van zorg. We hebben hier ideeën bij en we nodigen u graag uit om tijdens deze sessie met ons het gesprek hierover aan te gaan.

 • Het Groene zorg/servicecentrum
  Elly van der Woude (manager duurzaam servicecentrum Interzorg) en dr. Rutger de Graaf (adviseur gezonde leefomgeving Pennemes en Het Mennistenerf)

  Duurzaamheid in de ouderenzorg. De sprekers delen ervaringen over hun groene initiatieven. Zo heeft zorgorganisatie Interzorg een uniek servicecentrum opgezet, waar kleding met grondwater wordt gewassen en er streekgebonden maaltijden worden bereid. Zorgorganisaties Pennemes en het Mennistenerf zetten in op een gezonde leefomgeving. Ze deden al mee aan meer dan 70 onderzoeken! Na deze praktijkvoorbeelden gaan we in op bredere vragen: Wat zijn landelijke aandachtspunten, en wat zijn uitdagingen en tips om een zorgorganisatie te verduurzamen .

Ronde 2 - 15:15 - 16:00 uur

 • Groene pilots
  Jan Holsappel, programmamanager Duurzaamheid bij Intrakoop

  Deelsessie: “ van klein naar GROOT en GROEN ”.

  Kleine stappen, maken met elkaar een GROTE stap….
  en kleine veranderingen, kunnen een GROTE duurzaamheidswinst opleveren!
  In opdracht van het ministerie van VWS vertellen we in deze deelsessie graag meer over:

Pilot Scheiden van PMD-afval

“Hoe kunnen we in zorgorganisaties de afvalstromen zodanig scheiden dat er schonere (mono) stromen verwerkt kunnen worden en er meer herbruikbare grondstoffen overblijven en de CO2-uitstoot vermindert?” Zorgorganisaties die deelnamen aan deze pilotgroep: Arkin, Leger des Heils, Pro Persona en Tangenborgh (Intrakoop projectleider: Jan Holsappel)

Pilot Duurzaam beheer & onderhoud van (bestaande) technische installaties

“Hoe kunnen we in de zorg, het beheer en onderhoud van bestaande installaties voor ventilatie, verwarming en koeling, verduurzamen?  Om onnodig energieverbruik terug te dringen en verspilling
van materiaal tegen te gaan, terwijl de kwaliteit van het binnenklimaat voorop blijft?”
Zorgorganisaties die deelnamen aan deze pilotgroep: Parnassia, ’s Heerenloo en Tangenborgh (Intrakoop projectleider: Kees van Rengs)

Pilot Verduurzaming van Voeding

“Hoe kunnen we dierlijke eiwitten – die in vlees, kaas en zuivel zitten -  in het menu zodanig verlagen, dat we bijdragen aan het verminderen van de CO2-uitstoot, zonder dat dit ten koste gaat van gezondheid, welzijn en smaakbeleving?” Zorgorganisaties die deelnamen aan deze pilotgroep:
St. Pieters & Bloklands, Dijklander Zkh, Martini Zkh en Lucrato Werkbedrijf (Intrakoop projectleider:
Anne Marie Kolkhuis Tanke)

Niet alleen de projectleiders van de pilots zijn aan het woord. Ook de deelnemers van verschillende zorginstellingen en ziekenhuizen vertellen hoe zij de pilots hebben ervaren en wat het hun zorgorganisatie heeft opgeleverd. De projectleiders zitten live in de studio, dus je kunt hen direct vragen stellen.

Met kleine stappen al grote impact

Je zult na de deelsessie ervaren dat je met kleine stappen en relatief eenvoudige verduurzamingsmaatregelen - mits goed georganiseerd - al veel resultaat kunt behalen. Samen met zorgorganisaties en externe experts, hebben we praktische adviezen, een stappenplan en actiepunten voor verduurzaming op een rij gezet
en in de praktijk getest. Je kunt ze zo gebruiken. Samen maken we de zorg duurzamer! Doe je mee?

 • De Groene GGZ

  Rob Wolters (directeur NFH), Renske Visscher (directeur IVN) en dr. Jolanda Maas (assistent-professor, VU-Amsterdam).

  De natuur heeft een positief effect op de mentale gezondheid. Voor mensen met mentale gezondheidsproblemen kan dit effect van de natuur ingezet worden als onderdeel van de begeleiding of de behandeling. Rob en Renske vertellen waarom zij het project ‘De Groene GGZ’ zij gestart en waarom natuur als bron voor mentale gezondheid kan worden gezien. Jolanda Maas laat zien dat er groeiend wetenschappelijk bewijs is voor de invloed van de natuur op de mentale gezondheid. Een aantal GGZ instellingen zijn hier ervaringen mee aan het opdoen.

  GGZ is bezig met vergroening zowel van gebouw als leefomgeving, maar waar ligt accent en hoe kunnen anderen ervan leren?
 • De Groene Huisarts

  Dr. Iris Wichers (huisarts en senior wetenschappelijk medewerker bij het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en Esther de Groot (Stichting Stimular)

  Deze sessie is ook geschikt voor andere zorgprofessionals met een eigen praktijk, zoals tandartsen en verloskundigen.

  Speciaal voor de huisartspraktijk is een e-boek in de maak die ten tijde van het congres af is. De deelnemers krijgen het e-boek mee naar huis. Het e-boek geeft de huisarts overzicht in welke verduurzamingsmogelijkheden er zijn, en hoe dit te realiseren. Deze sessie heeft de vorm van een workshop. Het e-boek is mede tot stand gekomen door de sprekers.

 • De Groene OK
  Prof. Dr. Frank Willem Jansen, voorzitter Landelijk Netwerk Groene OK

  Een jaar geleden verenigden 15 wetenschappelijke verenigingen van medisch specialisten en ondersteunende beroepen zich in het Landelijk Netwerk Groene OK. Tijdens de sessie worden de doelen, ambities en activiteiten van het netwerk gedeeld. Ook worden instrumenten gedeeld die OK-professionals kunnen inzetten bij verduurzaming. Bijvoorbeeld de ‘barometer Groene OK’, die door het LUMC en Raboudumc is ontwikkeld.
 • Het Groene Verpleeghuis
  Ailin Haijer, programmamanager Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen bij Omring

  Gezondheid en duurzaamheid zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Daarom werkt Omring aan een ambitieus en integraal MVO-programma waar sociale, ecologische en economische aspecten hand in hand gaan. Met het bouwen van het Groene Verpleeghuis worden deze ambities concreet en zichtbaar: de woon-zorglocatie wordt circulair, energieneutraal, inclusief en gezondmakend. Hoe krijg je het als instelling voor elkaar dit neer te zetten? Welke (keten)partijen zijn essentieel en hoe betrek je hen in dit proces? Hoe kom je eigenlijk aan circulair bouwmateriaal en hoe zorg je voor een sluitende businesscase? In deze workshop neemt Ailin Haijer deelnemers mee in het proces tot nu toe, van het opzetten van de interne projectstructuur tot ketensamenwerking en betrekken van bewoners, medewerkers en omgeving.